ბიოლოგიის ტესტები აბიტურიენტებისათვის

B          ბიოლოგიის ტესტი

1)      ბაქტერიების ერთმანეთთან დაკავშირებასა და ამ გზით კოლონიების წარმოქმნას უზრუნველყოფს:

1)      ლორწოვანი შრე, 2)ბაქტერიის მორჩები, 3)ლორწოვანი კაპსიდი, 4) სპორა

ა)1,3,4.           ბ)1,2.           გ)3,4.       დ)1.2.3.4.

2)      როგორც წესი ვირუსის უჯრედში შეღწევა ძალზედ რთული პროცესია და მას რამდენიმე ეტაპად ყოფენ. რამდენ ეტაპს მოიცავს ის?

ა) 3.              ბ) 4.          გ) 5.        დ) 6.

3)      ჩამოთვალეთ პლაზმური მემბრანის ფუნქციები:

1)      სატრანსპორტო, 2) დამცველობითი, 3) საკონტაქტო, 4) რეცეპტორული, 5) სტრუქტურული, 6) ბარიერული.

ა) 1,5,6.     ბ) 2,3,4,6.   გ) 1,3,4,6.        დ) ყველა.

4)      ლიზოსომა არის ცხოველური უჯრედის დამშლელი (მომნელებელი) ორგანოიდი, რომელიც შედგება მემბრანისა და ფერმენტისაგან. სად სინთეზირდება მისი ფერმენტი?

ა)      გოლჯის აპარატში, ბ) ციტოპლაზმაში, გ) ენდოპლაზმურ ბადეზე,  დ) რიბოსომაში.

5)      უჯრედის არამემბრანული ნაწილებია მიკრომილაკები, რომლებიც შედგება:

ა)      დნმ და ცილისაგან,  ბ) რნმ და ცილისაგან, გ) ცილა ტუბულინისაგან,  დ) პოლისაქარიდებისაგან.

6)      რიბოსომის დიდი და მცირე სუბერთეულების ციტოპლაზმაში დაკავშირებაში მონაწილეობ(ენ)ს :

ა) ინფორმაციული რნმ და Mგ ბ) ტრანსპორტული რნმ და Mგ,  გ) ტრანსპორტული რნმ და ჩა,  დ) ინფორმაციული რნმ და Fე.

7)      ცენტროსომა Aმონაწილეობს:

ა)      ქრომატიდების წარმოქმნაში,  ბ) გაყოფის თითისტარას წარმოქმნაში,  გ) ბირთვაკის გაქრობაში,  დ) ქრომატინის ჩამოყალიბებაში.

8)      რომელ უჯრედულ კომპონენტებს ახასიათებთ ერთმანეთში გადასვლის უნარი?

ა)      გოლჯის აპარატი,  ბ) მიტოქონდრია, გ) პლასტიდები, დ) მიკრომილაკები.

9)      ადამიანის სომატური უჯრედი 46 ქრომოსომას შეიცავს. მან გაიარა ინტერფაზა,  რამდენი ქრომატიდი და დნმ-ს მოლეკულა ექნება მიტოზის ანაფაზის დასაწყისში?

ა)      46 დნმ და 92 ქრომატიდი,  ბ) 92 დნმ და 46 ქრომატიდი,

გ) 46 დნმ და 46 ქრომატიდი,  დ) 92 დნმ და 92 ქრომატიდი.

10)    პლაზმურ მემბრანაში შემავალი ლიპიდების ბიშრე შედგება თავებისა და კუდებისაგან, როგორ არიან ერთმანეთის მიმართ განლაგებულნი ეს კუდები?

ა)      პერპენდიკულარულად,  ბ) სინაფსურად, გ) ასიმეტრიულად,  დ) სიმეტრიულად.

ვრცლად ბიოლოგიის ტესტები აბიტურიენტებისათვის

2010 წლის ეროვნული გამოცდების ტესტები

ეხლა საიტები რომ გადააქოთოთ შეიძლება ვერც შეხვდეთ ამ ტესტებს, ხოდა ბარემ მაქვს და ბარემ კიდევ ერთხელ მოგეხმარებით ჩემსავით წამებულებო:) დანარჩენებს მერე ავტვირთავ:)

2010-biologia

2010-inglisuri-ena-1

2010-inglisuri-ena-2

2010-inglisuri-ena-3

2010-istoria-I

2010-istoria-II

2010-Kartuli-Ena-Da-Literatura-I

2010-Kartuli-Ena-Da-Literatura-II

2010-Kartuli-Ena-Da-Literatura-III

2010-Kartuli-Ena-Da-Literatura-IV

2010-Literatura

2010-Math_2010_Version_I

2010-Math_2010_Version_II

2009-zogadi unarebi (IV varianti)

 

პრეტესტი მათემატიკაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში და ისტორიაში (naec.ge)

Matematika

biologia, qimiaDocument (4)

isoria

პრეტესტი ფიზიკაში (naec.ge)

სამხუხაროდ ტესტიდან ცხრილები არ კოპირდება,  და შეიძლება რამდენიმე ტესტში შეამჩნიოთ ეს ხარვეზი, დანარჩენი კარგია. აი ეს არის ჩვენი ელემენტარული დონე ფიზიკაში:)

 

fizikaDocument (3)

პრეტესტი ქართულში (naec.ge)

რომელ წინადადებაში არ არის სწორად დასმული სასვენი ნიშანი?

სტუმარს როგორც ჩანს, ბევრი არ იცნობდა.

სამწუხაროდ, მატარებელი ხვალ დილამდე აღარ გადიოდა.

საბედნიეროდ, ჩვენთვის საინტერესო ცნობა აღმოჩნდა მწერლის არქივში.

დედა, რასაკვირველია, გაახარა შვილის წარმატებამ. ვრცლად პრეტესტი ქართულში (naec.ge)

საატესტატო გამოცდის იმიტაცია ბიოლოგიაში 2


1. ვირუსები ჩვეულებრივ ნუკლეინის მჟავებს გარდა შეიცავს:

 

2. კვების როგორი ტიპი ახასიათებს საფუარა სოკოებს:

3. ეუკარიოტებს მიეკუთვნება:

4. ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების აქტიური სინთეზი მიმდინარეობს:

5. პლაზმური მემბრანის ფუნქციაში არ შედის:

6. უჯრედის გაყოფის დროს ცენტრიოლებს არ ევალება:

8. რომელ უჯრედულ ორგანოიდს არ გააჩნია მემბრანა:

9. რა ქმნის ხორკლებს მარცვლოვან ენდოპლაზმურ ბადეზე?

10. პასტერიზაცია არის პროდუქტების დამუშავება:

11. რიბოსომა ორგანოიდია, რომელიც წარმოიქმნება:

12. პირველი ვაქცინა შექმნა ინგლისელმა ექიმმა:

13. უჯრედული თეორიის შექმნაში არ მონაწილეობდა:

14. რომელი სამეფო არ მიეკუთვნება ეუკარიოტებს:

 

 

15. ჩამონათვალიდან რომელი არ არის პათოგენური:

 

16.რომელი ორგანიზმის ტემპერატურაა დამოკიდებული გარემოს ტემპერატურაზე?

 

17. როგორი მიმართება არსებობს ბიოტურ და აბიოტურ ფაქტორთა შორის:

 

18. ჩამოთვლილიდან ბიოტური ფაქტორია:

 

 

19. სად უფრო მეტად არის გამოხატული კონკურენცია:

 

 

20. ადამიანის ნაწლავში არსებულ ჭია ასკარიდას და ადამიანს შორის ურთიერთობა მიეკუთვნება:

 

პასუხები:

 

1)ცილები

2)საპროფიტული

3)ამება

4)ინტერფაზა

5)უჯრედის გაყოფა

6)ქრომატიდების  განცალკევება

7)გამრავლება

9)რიბოსომა

10)60–70

11)ბირთვი

12)ედუარდ ჯენერმა

13) ჰუკი

14)ლურჯ_მწვანე

15)ნაწლავის ჩხირი

16)ნიანგი

17)ორმხრივი

18)მცენარეები

19)სახეობების შიგნით